Background

Agentúra PKT Expres poskytuje od roku 1996 prekladateľské a tlmočnícke služby z/do európskych jazykov, pokrývajúc rôzne záujmové a odborné oblasti. V nedávnej minulosti predstavovalo prekladanie materiálov a právnych predpisov týkajúcich sa integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie a aproximácie práva Slovenskej republiky na právo Európskej únie značnú časť z celkového rozsahu prekladateľských a tlmočníckych služieb našej agentúry. Spolupráca s vysokokvalifikovanými prekladateľmi a tlmočníkmi nám umožňuje priebežne dodržiavať vysokú úroveň kvality prekladaných materiálov.

Špecializované oblasti

Informatívne uvádzame niektoré oblasti, na ktoré je naša prekladateľská a tlmočnícka činnosť zameraná:
 • právo
 • technika
 • ekonomika a financovanie
 • bankovníctvo
 • štátna správa
 • doprava
 • životné prostredie
 • vzdelávanie
 • sociálna politika
 • telekomunikácie
 • strojárenstvo
 • hospodárstvo
 • poľnohospodárstvo
 • a iné

Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!