Štandardné európske jazyky

anglický, nemecký, francúzsky, talianský, španielsky, poľský, ruský, maďarský

Neštandardné jazyky

holandský, chorvátsky, portugalský, rumunský, slovinský, srbský, švédsky, ukrajinský, dánsky, fínsky

Systém kvality

Kvalita našich prekladateľských a tlmočníckych aktivít je zaručená dôkladným výberom kvalifikovaných a skúsených prekladateľov a tlmočníkov, ktorí majú vynikajúce znalosti cudzích jazykov a dlhodobú skúsenosť v prekladaní a tlmočení. Okrem znalosti jazykov, naši prekladatelia a tlmočníci musia ovládať aj problematiku oblasti, ktorú prekladajú alebo tlmočia.

V prípade potreby a na požiadanie objednávateľa sú prekladané texty terminologicky kontrolované expertmi z uvedenej oblasti, ktorých určí objednavateľ alebo vyberie agentúra na základe dlhodobej spolupráce. Pri prekladoch do cudzích jazykov, sú prekladané texty podrobené jazykovej kontrole našimi zahraničnými spolupracovníkmi tzv. "native speakers", ktorí sú dľa možností vyberaní takisto podľa príslušnej oblasti prekladu.

Agentúra si priebežne vytvára databázu terminologických výrazov používaných v materiáloch a právnych predpisoch Európskej únie. Takto vytvorený glosár zaručuje dosiahnutie potrebnej uniformity prekladaných materiálov a zhody s terminológiou používanou v rámci Európskej únie.

Technické prevedenie

Všetky prekladateľské práce sa vykonávajú v elektronickej forme (WORD, WINDOWS) a sú dodávané v požadovanom počte výtlačkov a na diskete alebo CD. Bežne sa používa e-mail prenos.

Komunikačné možnosti

Naša agentúra je situovaná v Bratislave čo umožňuje prevzatie alebo dodanie prekladaných materiálov do 30 minút po Vašom oznámení. Použitie e-mailu, faxu a pod. umožní ďalšie zrýchlenie výmeny informácií a materiálov aj mimo Bratislavy.

Štandardné európske jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, talianský, španielsky, poľský, ruský, maďarský Neštandardné jazyky: holandský, chorvátsky, portugalský, rumunský, slovinský, srbský, švédsky, ukrajinský, dánsky, fínsky

Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!