Slovak Republic

 • Úrad vlády SR
 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii
 • Ministerstvo spravodlivosti
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo hospodárstva
 • Ministerstvo pôdohospodárstva
 • Ministerstvo životného prostredia
 • Ministerstvo financií
 • Ministerstvo kultúry
 • Ministerstvo spravodlivosti
 • Ministerstvo vnútra
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
 • Štatistický úrad
 • Protimonopolný úrad
 • Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky
 • Správa štátnych hmotných rezerv
 • Regulačný úrad SR
 • Všeobecná úverová banka
 • Stewart International
 • Slovenská správa ciest
 • Slovenská diaľničná spoločnosť
 • Telekomunikačný úrad
 • Správa slovenských telekomunikácií
 • Business Coordination
 • Doprastav
 • Ecoservis
 • Energotel
 • BioCompacT
 • Frederick University
 • Great Moravian University
 • FX Trade
 • IBM
 • Interel
 • J&T Global
 • Letecký úrad
 • MEDIA IN
 • PricewaterhouseCoopers
 • RUHRGAS
 • Slovenská ratingová agentúra
 • SAMAT
 • Slovenská technická univerzita
 • Wustenrot
 • VUB Factoring
 • SKY Europe
 • Štátny fond cestného hospodárstva
 • SWAN
 • Spoločnosť pre podporu investícií
 • Red Bull
 • Regional Development Agency Senec - Pezinok
 • Optimum Distribution
 • Lear Corporation
 • Lamitec
 • I. Q. Design Studio
 • Ecopress
 • HMG&Partners
 • AGIP Slovensko
 • a iné

Foreign countries

 • Federal Ministry of Justice of the Republic of Austria
 • Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e. V., Bonn, Germany
 • Thüringer Ministerium für Justiz und Europaangelegelenheiten, Erfurt, Germany
 • Centre of International and European Economic Law, Thessaloniki, Greece
 • FIIAP, Madrid, Espaňa
 • German Foundation for International Legal Co-operation, Bonn, Germany
 • GTZ Brussels
 • J&P AVAX, Greece
 • Danish School of Public Administration, Frederiksberg, Denmark
 • Arcese Mercurio, Italia
 • Phare Project Railways, England
 • Presidenza del Consiglio dei Ministry Dipartimento per le Politiche Comunitarie, Roma, Italy
 • Austria Telecom
 • Federal Public Service of Justice of Belgium, Brussels, Belgium
 • Cas Willems AVV, Transport Research Centre, Rotterdam, The Netherlands
 • Vehicle and Operator Agency, Chaderton Training Centre, Oldham, United Kingdom
 • Mokoro Ltd, Oxford, UK
 • IND - Immigration and Naturalization Service, Ministry of Justice, The Netherlands
 • IPC - International Projects and Consultancy, SPP for Structural Funds in the Slovak Republic, Gent, BELGIUM
 • a iné

Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!